Jumat, 19 Februari 2016

Situs Berita Informasi Terkini

pada masa
Maklumat perlu dikemukakan dengan cara yang tepat pada masanya, sebagai asas untuk membuat keputusan.
relevan
Maklumat akan mempunyai nilai yang tinggi faedah, jika maklumat yang boleh diterima oleh mereka yang memerlukan.
Mudah dan murah
Jika cara-cara dan kos mendapatkan maklumat adalah sukar dan mahal, jadi orang tidak berminat untuk mendapatkan, atau akan mencari alternatif
penggantian (Sutedjo Dharma Budi Utomo).
Kualiti maklumat bergantung kepada tiga perkara, iaitu http://ruangragam.blogspot.com :
Tepat, bermakna bahawa maklumat hendaklah bebas daripada kesilapan dan perlu jelas mencerminkan niat.
Hanya dalam masa, bermakna bahawa maklumat yang diterima mungkin tidak terlambat.
Berkaitan, bermakna bahawa maklumat mempunyai manfaat dari pemakainya.

1 komentar: